GangNam hải sản & nướngThiết kế quán Gang Nam Hải sản và Nướng

Địa chỉ: 1182 Tỉnh lộ DT 743A Dĩ An, Bình Dương

Công năng không gian: Sức chứa hơn 200 người bao gồm khu vực ăn chung ngoài trời, phòng máy lạnh và hầm rượu

§ Mời các bạn tham khảo phương án thiết kế nội thất quán Hải sản & Nướng Gang Nam tại Dĩ An, Bình Dương do đội ngũ chuyên viên Ông Kiến thực hiện §

Thiết kế quán lẩu nướng không khói Gang Nam
Thiết kế quán GangNam Hải Sản & Nướng
Thiết kế quán lẩu nướng không khói Gang Nam
Thiết kế quán GangNam Hải Sản & Nướng
Thiết kế quán lẩu nướng không khói Gang Nam
Thiết kế quán GangNam Hải Sản & Nướng
Thiết kế quán lẩu nướng không khói Gang Nam
Thiết kế quán GangNam Hải Sản & Nướng
Thiết kế quán lẩu nướng không khói Gang Nam
Thiết kế quán GangNam Hải Sản & Nướng
Thiết kế quán lẩu nướng không khói Gang Nam
Thiết kế quán GangNam Hải Sản & Nướng
Thiết kế quán lẩu nướng không khói Gang Nam
Thiết kế phòng máy lạnh GangNam Hải Sản & Nướng

Thiết kế phòng VIP phong cách hầm rượu

thiết kế hầm rượu GangNam
Phòng VIP phong cách hầm rượu
thiết kế hầm rượu GangNam
Phòng VIP phong cách hầm rượu
thiết kế hầm rượu GangNam
Phòng VIP phong cách hầm rượu
thiết kế hầm rượu GangNam
Phòng VIP phong cách hầm rượu
thiết kế hầm rượu GangNam
Phòng VIP phong cách hầm rượu
thiết kế hầm rượu GangNam
Phòng VIP phong cách hầm rượu
thiết kế hầm rượu GangNam
Phòng VIP phong cách hầm rượu

Những hình ảnh hoàn thiện quán GangNam

Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam
Thi công quán lẩu nướng Gang Nam
Hình ảnh quán hải sản & nướng GangNam

 Bài viết liên quan